Logowanie

Logowanie do konta SKPQ możliwe jest zarówno przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa lub telefonu typu smartfon.

Twoje urządzenie musi posiadać dostęp do internetu oraz dowolną przeglądarkę stron WWW (Google Chrome, Safari, Firefox, inne).

WAŻNE

Wykonanie foto dokumentacji z inspekcji możliwe jest wyłącznie przy użyciu telefonu typu smartfon, wyposażonego w dostęp do internetu oraz aparat fotograficzny.

Korzystając z SKPQ masz pełen dostęp do własnych danych. Możesz je zmieniać, edytować i usuwać. Masz również dostęp do Archiwum dokumentacji zrealizowanych inspekcji.

Posiadając uprawnienia Administratora konta SKPQ możesz dodawać, usuwać oraz edytować dane Osób upoważnionych do wykonania inspekcji na Twoje konto. Masz również dostęp do Archiwum Dokumentacji Fotograficznej wszystkich Osób wykonujących inspekcje na Twoje konto.

.

Wybierz rodzaj urządzenia, na którym będziesz się logował


.

.

.


Utwórz skrót ekranowy SKPQ

ikona SKPQ zostanie dodana do pulpitu Twojego Smartfona. Dzięki temu dostęp do narzędzia SKPQ będziesz miał bezpośrednio po kliknięciu w ikonę na ekranie bez konieczności otwierania przeglądarki internetu i wpisywania adresu strony foto.skpq.pl