Wykonanie foto dokumentacji inspekcji

WAŻNE

Wykonanie foto dokumentacji z inspekcji i oględzin pojazdu możliwe jest wyłącznie przy użyciu telefonu typu smartfon wyposażonego w dostęp do internetu oraz aparat foto.

1.

Uruchom SKPQ, a następnie:
– wpisz numer tel. kom.,
– wpisz hasło do konta,
– kliknij ’Zaloguj’

2.

Po zalogowaniu wybierz ikonę wybranej inspekcji.

3.

Wybierz z listy rodzaj Inspekcji, której zostanie poddany pojazd – np. ’Okresowe’.

4.

Umieść dowód rejestracyjny badanego pojazdu w polu ekranu smartfona aby zeskanować kod Aztec lub wpisz dane ręcznie.

5.

Zweryfikuj zgodność danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu z cechami znamionowymi badanego pojazdu.


Postępuj zgodnie z instrukcją kolejnych kroków wykonania dokumentacji fotograficznej. Jeżeli wykonane zdjęcie jest nieostre powtórz je korzystając z opcji ’Wykonaj ponownie’.

Po wykonaniu poprawnego zdjęcia zachowaj je w archiwum klikając w przycisk ’Zapisz’.

6.

Wykonaj zdjęcie bryły pojazdu z przodu z widoczną tablicą rejestracyjną.

7.

Wykonaj zdjęcie prawego boku bryły pojazdu.

8.

Wykonaj zdjęcie bryły pojazdu z tyłu z widoczną tablicą rejestracyjną.

9.

Wykonaj zdjęcie lewego boku bryły pojazdu.

10.

Wykonaj zdjęcie zegarów drogomierza.
Wpisz stan licznika i oznacz jednostkę miary (kilometry / mile).

11.

Po wykonaniu dokumentacji obowiązkowej możesz zrobić zdjęcia dodatkowe lub pominąć ten krok.

Zdjęcie tabliczki znamionowej VIN.

Wykonaj dodatkową dokumentację np. uszkodzonych elementów pojazdu.

Opisz zdjęcie ręcznie lub skorzystaj z opcji dyktowania tekstu.

Przykładowe zdjęcie dodatkowe.

.

Dokumentacja zostaje zapisana w archiwum stworzonym dla konta, do którego masz nieograniczony dostęp.

.

.

Potrzebujesz więcej informacji?

tel.: +48 513 089 369
mail: tomasz.rogalski@carq.pl