_Współpraca

SKPQ jest narzędziem dla Stacji Kontroli Pojazdów. Służy do wykonywania foto dokumentacji przez diagnostów, podczas badań oraz inspekcji stanu technicznego pojazdów, bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu – kamer rejestrujących czy aparatów cyfrowych.

Diagnosta wykonuje zdjęcia za pomocą smartfona. Dokumentacja fotograficzna przechowywana jest przez okres 5 lat w bezpiecznym archiwum, indywidualnego konta SKPQ stworzonego i powierzonego do użytkowania przez Twoją Stację Kontroli Pojazdów.
Po uruchomieniu archiwum w Centralnej Ewidencji Pojazdów, foto dokumentację zgromadzoną w SKPQ będzie można zsynchronizować z centralnym rejestrem CEP.

.

.

Korzystając z SKPQ zapewniasz transparentność badań wykonywanych na Twojej Stacji Kontroli Pojazdów. Tworzone archiwum dokumentuje rzetelność pracy Diagnostów zatrudnionych w Twojej Stacji Kontroli Pojazdów.

.

Na SKPQ.pl otrzymujesz:

1. Aplikację do wykonania dokumentacji fotograficznej podczas badań diagnostycznych

.

2. Archiwum tworzonej foto dokumentacji, wraz z zabezpieczonym dostępem do danych

– Dostęp właściciela Stacji Kontroli do pełnej dokumentacji fotograficznej tworzonej przez diagnostów pracujących w SKP,
– Dostęp diagnosty do dokumentacji fotograficznej, którą wykonał,
– nieograniczona możliwość wysyłania kopii tworzonej dokumentacji mailem lub w wiadomości SMS,
– wyszukiwarka danych i dokumentacji w archiwum po numerze rejestracji, po VIN lub numerze zaświadczenia,

.

3. Możliwość dodawania wielu kont dla uprawnionych Diagnostów SKP

.

4. Bezpłatne powiadomienia SMS o dacie kolejnego badania, wysyłane do Klientów w imieniu Twojej Stacji Kontroli Pojazdów

5. Możliwość udostępniania raportu PDF zawierającego wykonane zdjęcia. Dokument wysyłany jest w wiadomości mail lub SMS (link do pobrania PDF). Raport wyślesz kierowcy zlecającemu badanie lub organom kontrolującym rzetelność badań.

.

6. automatyczna kopia bezpieczeństwa – zestawienie dokumentacji fotograficznej wykonanej przez wszystkich diagnostów Twojej Stacji Kontroli Pojazdów.

.

SKPQ zostało udostępnione w ramach społecznej akcji edukacyjnej #BezpieczniwRuchu.

Kampanię informacyjną przygotowano w związku z alarmującymi statystykami o pojazdach poruszających się po drogach bez ważnych badań okresowych i pilną potrzebą skierowania uwagi kierowców na obowiązek wykonywania regularnych badań w Stacji Kontroli Pojazdów.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości kierowców i zwrócenie uwagi na bezpośredni związek sprawności technicznej auta z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Podjęte działania skupiają uwagę na konieczności regularnych wizyt na Stacjach Kontroli Pojazdów jako podstawowy element prewencji na rzecz bezpieczeństwa.

.

Ile kosztuje korzystanie?

Rejestracja dla Stacji Kontroli Pojazdów jest BEZPŁATNA.
Przyłącz się do społecznej akcji edukacyjnej #BezpieczniwRuchu i korzystaj z narzędzi SKPQ

.

Potrzebujesz więcej informacji?

tel.: +48 513 089 369
mail: tomasz.rogalski@carq.pl