Osoba prywatna

Jeżeli jesteś Użytkownikiem indywidualnym to SKPQ wykorzystasz do:

1.

Kupujesz auto używane?

Kupuj auto jak profesjonalista

Jeżeli znalazłeś interesującą ofertę, to dzięki SKPQ otrzymasz raport PDF zawierający zdjęcia oraz zweryfikowaną historię pojazdu. Oględziny wraz z inspekcją możesz wykonać samodzielnie lub upoważnić dowolną osobę (np. właściciela auta). SKPQ wyśle link dostępu do aplikacji do upoważnionej przez Ciebie osoby, która zgodnie z wybraną opcją inspekcji wykona raport.

SKPQ prowadzi krok po kroku

Ty osobiście lub upoważniona przez Ciebie Osoba , które

Archiwum dokumentacji auta zwiększa jego wartość przy sprzedaży.

serwisuj, dokumentuj, archiwizuj

Miałeś stłuczkę czy przycierkę? wykonaj raport z dokumentacją fotograficzną aby mieć dowód dla ubezpieczyciela.

Kontrolę j

2.

Wpisz w odpowiednie pola: numer telefonu komórkowego oraz hasło ustawione w trakcie aktywacji konta SKPQ, następnie kliknij ’Zaloguj’

3.

Wybierz rodzaj konta odpowiednio do Twoich uprawnień – klikając ’Administrator’ lub ’Diagnosta

WAŻNE

Widok wyboru rodzaju konta ’Administrator’ lub ’Diagnosta’ będzie dostępny jeżeli pełnisz rolę Administratora konta SKPQ oraz dodano konto Osoby z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu.

Potrzebujesz informacji?

tel. +48 513 089 369
tomasz.rogalski@carq.pl