Co zawiera dokumentacja fotograficzna SKPQ?

1.

Karta tytułowa z oznaczeniami:
– numer-wyróżnik SKP,
– data i czas badania,
– numer zaświadczenia z przeprowadzonego badania,
– adres Stacji Kontroli Pojazdów,
– oznaczenie numeru uprawnień Diagnosty (bez nazwiska),
– Informacje identyfikujące pojazd z badania.

2.

Grafikę społecznej akcji edukacyjnej #BezpieczniwRuchu.
Promujemy regularne kontrole stanu technicznego aut na Stacjach Kontroli Pojazdów,

3.

Kartę informacji z podstawowymi danymi pojazdu,

4.

Dokumentację fotograficzną z badania diagnostycznego.

Zdjęcia umieszczone w dokumentacji fotograficznej tworzonej za pomocą SKPQ są trwale oznakowane następującymi danymi:
– numerem/wyróżnikiem SKP,
– numerem uprawnień Diagnosty (bez nazwiska),
– datą i godziną wykonania zdjęcia,
– numerem zaświadczenia z badania,
– adresem SKP,

.

.

.

.

Potrzebujesz więcej informacji?

tel.: +48 513 089 369
mail: tomasz.rogalski@carq.pl