_Wykonanie dokumentacji fotograficznej

WAŻNE

Wykonanie dokumentacji fotograficznej z badania diagnostycznego możliwe jest wyłącznie przy użyciu telefonu typu smartfon, wyposażonego w dostęp do internetu oraz aparat fotograficzny.

.

1.
Uruchom SKPQ.pl, a następnie:
– wpisz numer tel. kom.,
– wpisz hasło do konta,
– kliknij ’Zaloguj’

2.
Po zalogowaniu wybierz ikonę ’Dodaj badanie’.

3.
Wybierz z listy rodzaj badania, któremu zostanie poddany pojazd – np. ’Okresowe’.

4.
Umieść dowód rejestracyjny badanego pojazdu w polu ekranu smartfona aby zeskanować kod Aztec lub wpisz dane ręcznie.

5.
Zweryfikuj zgodność danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu z cechami znamionowymi badanego pojazdu.


Postępuj zgodnie z instrukcją kolejnych kroków wykonania dokumentacji fotograficznej. Jeżeli wykonane zdjęcie jest nieostre powtórz je korzystając z opcji ’Wykonaj ponownie’.

Po wykonaniu poprawnego zdjęcia zachowaj je w archiwum klikając w przycisk ’Zapisz’.

6.
Wykonaj zdjęcie bryły pojazdu z przodu z widoczną tablicą rejestracyjną.

7.
Wykonaj zdjęcie bryły pojazdu z tyłu z widoczną tablicą rejestracyjną.

8.
Wykonaj zdjęcie lewego boku bryły pojazdu.

9.
Wykonaj zdjęcie prawego boku bryły pojazdu.

10.
Wykonaj zdjęcie zegarów drogomierza.
Wpisz stan licznika i oznacz jednostkę miary (kilometry / mile).

11.
Po wykonaniu dokumentacji obowiązkowej możesz zrobić zdjęcia dodatkowe lub pominąć ten krok.

Zdjęcie tabliczki znamionowej VIN.

Wykonaj dodatkową dokumentację np. uszkodzonych elementów pojazdu.

Opisz zdjęcie ręcznie lub skorzystaj z opcji dyktowania tekstu.

Przykładowe zdjęcie dodatkowe.

12.
Aby zakończyć tworzenie raportu dokumentacji fotograficznej wykonaj zdjęcie wydrukowanego Zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Możesz ten krok pominąć.

WAŻNE

Wpisz numer wydanego Zaświadczenia z badania diagnostycznego pojazdu.

Zwróć uwagę na jego poprawność. Wpisany numer zostanie trwale naniesiony na zdjęcia wykonywane w trakcie badania, które zostaną zarchiwizowane.

13.
Wyślij Klientowi kopię raportu z wykonaną dokumentacją fotograficzną.

WAŻNE

Wysłanie do Klienta kopii raportu z dokumentacją fotograficzną aktywuje usługę przypomnień o dacie kolejnego terminu obowiązkowego badania.

W imieniu Twojej Stacji Kontroli Pojazdów wyślemy do Klienta bezpłatne powiadomienie SMS z zaproszeniem na kolejne badanie i wizytę w Twojej Stacji Kontroli Pojazdów.

Raport w formacie PDF zawiera dane identyfikacyjne pojazdu, grafikę promującą społeczną kampanię edukacyjną #BezpieczniwRuchu (zobacz grafikę) oraz kolejno zdjęcia wykonane w trakcie badania diagnostycznego.

zobacz przykładowy raport PDF z dokumentacją fotograficzną >>

14.
Poproś Klienta o podanie numeru telefonu komórkowego, na który niezwłocznie zostanie przesłana wiadomość SMS (zobacz) zawierająca link do pobrania raportu w formacie PDF. Link ważny jest przez 3 godziny od jego wygenerowania.

Podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany link do pobrania dokumentacji fotograficznej, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przesyłanie drogą komunikacji elektronicznej bezpłatnych wiadomości dotyczących ważnych informacji odnośnie jego pojazdu.

Przesłanie raportu PDF z dokumentacją fotograficzną kończy proces.

Dokumentacja zostaje zapisana w stworzonym dla Ciebie archiwum, do którego masz nieograniczony dostęp.

.

Przyłącz się do społecznej akcji edukacyjnej #BezpieczniwRuchu i korzystaj z SKPQ przez 2 lata za darmo!

.

Potrzebujesz więcej informacji?

tel.: +48 513 089 369
mail: tomasz.rogalski@carq.pl