_Logowanie

Logowanie do konta SKPQ możliwe jest zarówno przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa lub telefonu typu smartfon.

Twoje urządzenie musi posiadać dostęp do internetu oraz dowolną przeglądarkę stron WWW (Google Chrome, Safari, Firefox, inne).

.

WAŻNE

Korzystając z komputera stacjonarnego lub laptopa masz pełen dostęp do własnych danych, które możesz zmieniać, edytować i usuwać. Masz również dostęp do własnego Archiwum Dokumentacji Fotograficznej.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej z badania diagnostycznego możliwe jest wyłącznie przy użyciu telefonu typu smartfon, wyposażonego w dostęp do internetu oraz aparat fotograficzny.

Jeżeli posiadasz uprawnienia administratora konta SKPQ możesz dodawać, usuwać oraz edytować dane kolejnych pracowników z uprawnieniami Diagnosty. Masz również dostęp do Archiwum Dokumentacji Fotograficznej wszystkich diagnostów, którzy wykonali ją w okresie zatrudnienia w Twojej Stacji Kontroli Pojazdów.

.

Wybierz rodzaj urządzenia, na którym będziesz się logował do SKPQ


.

.

.


Utwórz skrót ekranowy SKPQ

ikona SKPQ zostanie dodana do pulpitu Twojego Smartfona. Dzięki temu dostęp do narzędzia SKPQ będziesz miał bezpośrednio po kliknięciu w ikonę na ekranie bez konieczności otwierania przeglądarki internetu i wpisywania adresu strony www.skpq.pl